INREDNING PRIVAT

Vi jobbar med många olika typer av inredningsprojekt, allt från mindre förändringar till större totalprojekt. I alla uppdrag krävs det lyhördhet, professionellt kunnande och en flexibel organisation. Vi arbetar ofta utifrån nedanstående modell men anpassar oss självklart till dina specifika behov och förutsättningar.

  • Behovsinventering görs tillsammans med dig som kund vilket spelar en viktig roll för slutresultatet.
  • Koncept/inredningsförslag.
  • Upphandling av varor och tjänster
  • Inredning, projektledning och samordning